Tärkein yrityksen menestymismahdollisuuksiin vaikuttava tekijä on brändi. Tämä saattaa kuulostaa markkinointi-ihmisten hype-puheelta, mutta tuore tutkimus vahvistaa väittämän todeksi.

Englantilainen IPA-instituutti ja Brand Finance -tutkimuslaitos kysyivät äskettäin 203:lta sijoitusanalyytikolta, mitkä ovat heille tärkeimpiä kriteereitä, kun he arvioivat yritysten tulevaisuudennäkymiä.

Kyselyyn vastanneista pörssianalyytikoista noin 4/5 mainitsi brändin ja markkinoinnin vahvuuden erittäin tärkeäksi arviointiperusteeksi.

Analyytikoiden mielissä vahva brändi ja laadukas markkinointi siis vaikuttavat yrityksen tulevaisuuteen enemmän kuin esimerkiksi teknologia tai aiempi tulos.

“Kun yritykset käyttävät rahaa vaikuttaakseen siihen, miten ihmiset kokevat heidän brändinsä, ne eivät tee sitä pikavoittojen vuoksi, vaan pitkän ajan arvoa kasvattaakseen”, Brand Financen toimitusjohtaja Annie Brown kuvailee johtopäätöksiään tutkimuksesta.

Arvokas brändi ei synny itsestään

Miten yritys sitten voi rakentaa brändistään vahvan?

Brändi ei tietenkään ole irrallinen yrityksen muusta toiminnasta, joten myös muut IPA:n ja Brand Financen tutkimuksessa tärkeiksi arvostetut elementit kuten teknologia ja vastuullisuus vaikuttavat osaltaan brändiin.

Mutta jotta yrityksen vastuullisuus, teknologia tai muu tekeminen pystyvät vahvistamaan brändiä, ne täytyy koota johdonmukaiseksi tarinaksi. Sellaiseksi joka kiinnostaa asiakasta, erottuu kilpailijoista ja josta riittää aineksia markkinointiin vuosiksi eteenpäin.

Kun yrityksen toiminta alkaa näkyä ja tuntua ulospäin johdonmukaisena, tarinallisena kokonaisuutena eikä satunnaisina huitaisuina, arvokas brändi alkaa rakentua. Se on nyt ihan tutkittu juttu.

 


Tutustu lisää brändinrakentamiseen blogeissamme, videoissamme ja case-tarinoissamme:

Blogi – Onnistunut brändiuutistus – millainen se on?
Video – Miksi brändi tarvitsee tarinan?
Case – Viking Malt: Miten yrityksen liiketoimintastrategia jalostuu kiinnostavaksi ja näyttäväksi brändiksi?