Fingrid

Fingrid – energinen brändiuudistus

Valtakunnanlaajuisella brändillä on päivittäin monta käyttötarvetta. Johtajat, myyjät, graafikot, koodarit, kumppanit… Digitaalinen ohjeisto joustaa kaikille.

Fingrid on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa. Siirtojärjestelmä käsittää yli 14 000 kilometriä voimajohtoja ja yli 100 sähköasemaa.

Kun Fingrid täytti 20 vuotta, Duran Creativella oli etuoikeus suunnitella brändiuudistus tälle merkittävälle, yhteiskunnallisesti elintärkeälle toimijalle. Lähtökohta työlle oli luoda selkeä siirtymä uuteen, pois aiemmaasta identiteetistä. Näin ollen brändihierarkia, brändikonsepti, visuaalinen muotokieli, värimaailma, typografia ja kuvakonsepti saivat kaikki osansa uudistuksesta toimeksiannon yhteydessä.

Koko Fingrid-brändi on dokumentoitu, saatavilla ja aina ajan tasalla digitaalisen ohjeiston kautta: brand.fingrid.fi

Digitaalinen brändiohjeisto on kätevä työkalu, jonka ansiosta kaikkien brändin parissa toimivien sisäisten ja ulkoisten kumppanien on helppo tehdä työtään. Presentaatiot, verkkosivut, mediamateriaalit, ja muut käytännön sovellukset on helppo tuottaa, kun kaikki tarvittava löytyy digitaalisesta ohjeistosta.

Digitaalisen brändiohjeiston ansiosta brändi pysyy yhtenäisenä, tyylikkäänä ja vaikuttavana, vaikka toteuttajia olisi laaja ja vaihteleva joukko.

fingrid_2