Duodecim

Duodecim – brändi-ilmeen evoluutio mukautuu moneen

Miten saadaan päivitettyä visuaalinen identiteetti brändille, jonka täytyy pystyä viestimään samanaikaisesti sekä perinteisyyttä että uudistumiskykyä? No, näin!

Haaste

Duodecim on yli 140-vuotias suomalaisen lääketieteen instituutio. Konsernin nimen alla toimii sekä perinteikäs, voittoa tavoittelematon lääkäriseura että innovatiivinen yhtiömuotoinen ammattikirjallisuuden kustantaja. Lisäksi Duodecim viestii myös tavallisille kansalaisille esimerkiksi ajankohtaisista hoitosuosituksista.

Duodecimin jäsenet, asiakkaat ja sidosryhmät ovat siis monenkirjava joukko erilaisine toiveineen ja arvostuksineen. Brändinä Duodecimin pitää pystyä olemaan samanaikaisesti monta asiaa monelle yleisölle – ja monessa paikassa. Jotkut kohtaavat Duodecimin sosiaalisessa mediassa, toiset kirjojen kautta, kolmannet erilaisissa tapahtumissa.

Nyt 2020-luvun alussa Duodecim havaitsi, että sen brändi-ilme tarvitsi päivitystä uuteen aikaan, jotta se pystyisi huomioimaan eri yleisöjensä tarpeet entistäkin yksilöllisemmin ja palvelemaan heitä entistäkin vaikuttavammin kaikissa eri kohtaamispisteissä.

Ratkaisu

Koska Duodecim on perinteinen toimija melko konservatiivisella toimialalla, sen täytyisi pystyä säilyttämään historiallinen uskottavuutensa samaan aikaan kun sen brändi päivittyisi modernimmaksi. Työpajoissa ja yhteisissä suunnittelusessioissa Duran Creativen kokeneiden designereiden kanssa Duodecim löysi oivalluksen: sen 140-vuotisen menestystarinan salaisuus on aina ollut kyky muuntautua käytännön tekemisessään. Nyt tuo muuntautumiskyky pitäisi saada näkymään ja tuntumaan myös visuaalisesti brändissä.

Tämä oivallus johtoajatuksenaan Duran kehitti Duodecimin brändi-ilmettä niin, että se palvelisi eri kohdeyleisöjä entistä joustavammin. Brändin perinteiset elementit pilkottiin osiin ja venäytettiin janalle konservatiivinen – neutraali – liberaali. Päivitetyssä brändi-ilmeessä jokaiselle janan pisteelle laadittiin omanlaisensa väripaletti, typografia ja tyyli. Myös Duodecimin D-elementti raikastettiin muotoon, jossa sitä voi käyttää eri yhteyksissä hieman erilaisena.

Konservatiivinen ilmentymä Duodecimin brändistä on käytössä esimerkiksi lääketieteellisen seuran apurahoista viestittäessä, neutraalia hyödynnetään hoitosuosituksista tiedotettaessa ja liberaali näkyy muun muassa opiskelijayleisöille sosiaalisessa mediassa.

Näin Duodecimin brändi elää tilanteen, käyttötarkoituksen, kanavan ja kohdeyleisön mukaan. Juuri niin kuin 140-vuotiaan muuntautumiskykyisen asiantuntijan kuuluukin.

Group 380
Duodecim_kayntikortit

Käytännössä

Tunnus
Loimme Duodecim-konsernille kokonaan uuden D-tunnuksen, erityisesti sosiaalisen median käyttöä varten. Seuran ja kustantamon logot pysyvät jatkossakin erillisinä toisistaan.

Pattern
D-muodosta rakentui luontevasti pattern eli kuosi, jota voi yhdistellä monipuolisesti ja joutavasti erilaisiksi graafisiksi kokonaisuuksiksi. Kuosia rajatessa ja zoomatessa löytyy erilaisia hauskoja muotoja, kuten vaikka “Sankari”, “Lukija” ja “Ryhmä”, joita voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa.

Lääkäriseuran ja Kustannusosakeyhtiön omat tunnukset solahtavat tyylikkäästi kuosin sisään, joten molemmat voivat käyttää kuosia omassa viestinnässään.

140-vuotisjuhlavuoden materiaalit
Brändijanan konservatiivisesta laidasta tehostevärejä poimien laadimme Duodecimin 140-vuotisjuhlavuoteen erilaisia arvokkuutta ja uskottavuutta henkiviä viestintämateriaaleja. Tuttu D-tunnus sai näissä sisäänsä juhlavuodesta kertovan 140-numeroelementin ja yhdistelmä näkyi esimerkiksi juhlavuoden tapahtumakutsuissa, bannereissa ja julkaisuissa.

Verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat
Päivitetty visuaalinen identiteetti näkyy Duodecimin eri digitaalisissa kanavissa. Esimerkiksi verkkosivujen, Facebookin ja Instagramin osiot ja sisällöt viestivät väreillään, patternista johdetuilla “hahmoillaan” ja kirjasimillaan Duodecimin eri sisältöaiheita ja kohdeyleisöjä.

Digitaalinen brändiohjeisto
Koska Duodecimin toiminta on monipuolista ja sen viestiä on tuottamassa laaja joukko ihmisiä, helppokäyttöinen digitaalinen brändiohjeisto auttaa jokaista brändin käyttäjää soveltamaan sitä kulloiseenkin tarkoitukseen ja kanavaan. Online-brändiohjeisto tuo kaikkien ulottuville brändi-ilmeen mukaiset värit, logot ja kirjasimet sekä esittelee ison joukon valmiita käytännön sovelluksia suoraan hyödynnettäviksi tai omaa inspiraatiota herättelemään.

Duodecim ja päivitetty brändi-ilme
Group 424_small
Group 425_small
Group 418_small