Digital
Brand
Guidelines

Parempaa brändinhallintaa digitaalisen ohjeistuksen avulla

Hyvin suunniteltu brändi tarvitsee oikeat työkalut toistuakseen oikein. Siksi brändinhallinta on yhtä tärkeää kuin brändin suunnittelu.

Optimaalisen ratkaisun löytäminen

Olimme vuosia turhaan etsineet optimaalista ratkaisua helpottaaksemme asiakkaidemme brändinhallintaa. Olimme nähneet ja testanneet monenlaisia materiaalipankkiratkaisuja jotka turhan usein kuitenkin tarjosivat pelkästään monimutkaisia ja huonosti suunniteltuja käyttöliittymiä. Emme tulleet näistä itse kovin vakuuttuneiksi emmekä innostuneet suosittelemaan näitä asiakkaillemme.

Ohjeistuksia on vuosia suunniteltu PDF-muotoon mutta niiden ongelma on että ne ovat hyvin rajoitettuja käyttöliittymiä ja haasteena usein on esimerkiksi versiopäivitykset sekä niiden jakelu tai se että ohjeistoa ei yksinkertaisesti enää löydy asiakkaan arkistoista. Koska emme itse löytäneet palvelua jota voisimme asiakkaillemme ehdottomasti suositella, päätimme luoda sellaisen itse. Yksi tärkeä elementti luomassamme ohjeistossa on käyttäjää opastavat Help-osuudet, jotka avaavat mm. ohjeiston terminologiaa

Ratkaisumme lyhyesti

Perinteisten PDF-ohjeistuksien kohderyhmä on usein vain brändinhallinnan avainhenkilöt, designerit sekä painotalot. Digitaalisen ohjeistuksen kohdeyleisö voi olla laajempi, sisältäen koko henkilöstön sekä esimerkiksi digitaalisten sovellusten kehittäjät.

Säästä resursseja
Koska ohjeisto on verkkosivusto, ei tiedostojen lähettäminen sähköpostilla ole enää tarpeellista. Digitaalisessa ohjeistossa sisältö on aina ajan tasalla ja vain yksi nettiosoite vastaa kaikkiin brändin käyttöön liittyviin kysymyksiin.

Aina ajan tasalla
Sinun ei enää tarvitse käyttää aikaa tiedostojen etsimiseen koska digitaalisessa ohjeistossa ne ovat aina ajan tasalla, kaikille käyttäjille.

Brändin ydinelementit samassa paikassa
Ymmärrys brändin ytimestä sekä tavoitteista on jokaisen vahvan brändin rakentamisen ytimessä. Digitaalinen brändiohjeisto mahdollistaa että brändinrakennus on aina yhdenmukaista ja hallittua. Myös saavutettavuusdirektiivin vaatimukset voidaan ottaa ohjeistossa huomioon.

 

 

 

Sinun digitaalinen ohjeistosi, sinun brändisi
Digitaalinen ohjeisto itsessään voidaan personoida juuri brändisi mukaiseksi. Jokainen yksityiskohta – typografiasta väreihin ja kuviin – saadaan viestimään brändin visuaalisen ilmeen mukaiseksi.

Helpot tiedostojen latausmahdollisuudet
Oikeiden tiedostojen löydettävyys ja alkuperäisten tiedostojen lataus vähentää riskiä virheiden syntymiseen. Myös eri käyttäjäryhmät on otettu huomioon.

Digitaaliset komponentit
Digitaalisia sovelluksia ei enää tarvitse aina aloittaa tyhjästä. Nopeuta front-end-kehitystä kopioimalla koodia ja lataamalla aineistoja suoraan ohjeistosta. Myös olemassa olevia front-end-spesifikaatioita voidaan yhdistää osaksi ohjeistoa.

Opastava
Tiedätkö mikä on vektoritiedosto? Digitaalinen ohjeisto kertoo tämän ja ohjaa oikeiden valintojen pariin.