Jokaisen yrityksen ensisijaisen huomion kohteena tulisi olla asiakaspolun tarkastelu. Kun yrityksellä on selkeä kuva asiakkaan käyttäytymisestä ja tarpeista sekä ostoprosessin eri vaiheista, yritys pystyy panostamaan tehokkaammin asiakaskokemukseen. Korkeaan asiakastyytyväisyyteen johtava asiakaskokemus luo samanaikaisesti pitkäkestoisia asiakassuhteita.

Huolella suunniteltu sisältöstrategia, jossa ymmärretään asiakkaan käyttäytymistä, tukee myös asiakastyytyväisyyttä. Punaista lankaa seuraavat sisällöt auttavat muun muassa brändin tunnettuuden kasvattamisessa, luottamuksen rakentamisessa, uusien asiakkaiden tavoittamisessa sekä olemassa olevien asiakkaiden sitouttamisessa.

Alla muutama vinkki mitä on hyvä ottaa huomioon, kun lähdetään suunnittelemaan sisältöjä:

1. Suunnittele sisällöt asiakkaan ostopolun eri vaiheisiin
Ostopolun eri vaiheessa asiakkaalla on myös erilaiset tarpeet. Pohdi, mitä nämä tarpeet ovat ja minkälaisia odotuksia asiakkaalla on prosessin eri vaiheissa. Jotta asiakas onnistuu löytämään tiensä ostopolun alkupäähän, on tärkeää miettiä, kuinka onnistumme pääsemään asiakkaamme tietoisuuteen? Tietoisuuden herättämisen jälkeen seuraa harkintavaihe. Tässä vaiheessa on ensisijaisen tärkeää auttaa asiakasta ymmärtämään hänen tarpeensa. Laadi sisältöä, joka inspiroi ja herättää oivalluksia. Kun asiakas on harkintavaiheen jälkeen päättänyt edetä polullaan ja on aika tehdä ostopäätös, tarvitaan sisältöä ostopäätöksen tueksi. Suunnittele sisältöä, jotka antavat vastauksia askarruttaviin kysymyksiin. Kun asiakas on päättänyt ostaa tuotteen, on aika lähteä rakentamaan asiakassuhdetta. Anna asiakkaallesi syy palata brändisi pariin.

2. Kohdenna sisältösi oikein ja astu asiakkaan saappaisiin
Asetu kohderyhmäsi asemaan ja ymmärrä asiakkaan maailmankuvaa, mutta älä kuitenkaan tee oletuksia. Jotta voimme pysyä asiakkaan matkassa mukana, tulee meidän myös seurata ajankohtaisia aiheita ja trendejä; mitkä ovat kuukauden polttavimmat puheenaiheet, jotka puhuttelevat asiakastasi? Mitä yhteistä brändilläsi ja asiakkaallasi on? Minkälaisia arvoja asiakkaallasi on? Onko teillä kenties yhteisiä asioita, joista voisitte vuorovaikutuksellisesti keskustella?

3. Unohda business jargon, toteuta arvopohjaisia sisältöjä, jotka herättävät tunteita
Kun on selvitetty brändiä ja kohderyhmää yhdistävät arvot ja viitekehykset, on aika lähteä ideoimaan sisältöjä. Asiakkaat kaipaavat informatiivista sisältöä, joka vastaa heitä askarruttaviin kysymyksiin tarjotusta palvelusta tai tuotteesta. Tämän lisäksi on kuitenkin tärkeää tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä, jotta yritys onnistuu erottautumaan kilpailijoistaan. Erotu joukosta tekemällä rohkeita sisältöjä, kokeile myös uutta. Minkälaista lisäarvoa voit tuoda asiakkaallesi? Kun sisältö herättää asiakkaassa tunteita, se myös puhututtaa. Kun se puhututtaa, se myös sitouttaa. Kun onnistut sitouttamaan, annat asiakkaalle syyn palata brändisi ja sisältöjesi pariin kerta toisensa jälkeen. Muista, että hyvät sisällöt ovat ikuisia ja niitä voi myös hyödyntää jatkossa.

4. Jakele ja mittaa
Sen lisäksi, että arvopohjaisia sisältöjä on ideoitu ja toteutettu, on tärkeää pitää huolta siitä, että haluttu kohderyhmä tavoitetaan. Sisällöt tulee jaella oikein, mutta ethän unohda huomioida asiakkaan ostopolun eri vaiheita jakelusuunnitelmaa laatiessa. On yhtä tyhjän kanssa luoda laadukasta sisältöä, jos se ei tavoita haluttua kohderyhmää.

Älä myöskään unohda tulosten mittaamista. Sisältöstrategiaa suunniteltaessa, on tärkeä muistaa, että kuten asiakaskokemuksen kehittäminenkin, suunnittelu on pitkäjänteistä työtä. Näin ollen tulokset saattavat näkyä vasta pidemmän ajan kuluttua.